Numerologiczna 2 dwójka

Numerologiczna 2 dwójka

Liczba 2 DYPLOMATA

Dwójka to potencjał dwóch jedynek złączonych w jedną całość. O ile jedynka jest silnie indywidualna, określona i egocentryczna, o tyle zadaniem numerologicznej dwójki jest pogodzenie tych indywidualności w sobie. Dlatego wibracja ta, jest szczególnie predysponowana do łączenia, komunikacji między potencjałami.

Poprzez to, dwójka jest silną wartością, scalającą ze sobą dwa przeciwne bieguny, dążąc do wyśrodkowania, równowagi, harmonii.

Świat duchowy osoby urodzonej pod wibracją dwójki jest pełen niedomówień, poszukiwań, przeciwieństw i wątpliwości. To droga kompromisowego poznania której celem jest porozumienie między jednościami. Gdy ten punkt, zostanie osiągnięty, przejawia się spokój, łagodność i delikatność.

Dlatego człowiek żyjący w tej wibracji jest urodzonym dyplomatą, rozjemcą. Często działa jako osoba zaplecza, tworząc swoją delikatna naturą neutralne podłoże dla jakości przeciwieństw. Rozważna, powściągliwa, nie narzucająca się, jest doskonałym partnerem i przyjacielem. Cisza umysłu, która często reprezentuje ta wibracja wydaje się mało aktywna, nawet bierna. To jest jednak tylko grunt, stworzony dla lepszego poznania i zrozumienia wszystkich aspektów dotykającej sprawy.

Dzięki temu, osoba urodzona w numerologicznej dwójce, jest bardzo tolerancyjna i niezwykle empatyczna. Chęć połączenia odległych wartości, odnalezienia kompromisu, mobilizuje dwójkę do zrozumienia i poznania dwóch stron sprawy. W ten sposób oddaje pole dla ekspresji sytuacji. Człowiek taki, doskonale odnajduje sie w roli mediatora, podążając swobodnie i niezwykle elastycznie za rozwojem sytuacji, wczuwając się w nią całkowicie. Problemem więc mogą być dla dwójki granice osobowości, a wraz z nią wypracowanie postawy asertywnej. Jest to ważne, gdyż w naturze dwójki leży niesienie pomocy i wspieranie okoliczności czy drugiego człowieka. Potrzebuje więc ochrony przed wykorzystywaniem swojej naturalnej dobroci i chęci do niesienia pomocy przez osoby silniejsze i mniej humanitarne.

Człowiek numerologicznej dwójki jest niezwykle wrażliwy i przyjazny. To wielki idealista, który stawia sobie duże wymagania wspierania w każdym możliwym aspekcie. Niestrudzenie, balansuje pomiędzy problemami i możliwościami, chętnie doradzając potrzebującym. Częściej jednak, angażuje swoje wysiłki w sposób taktowny, prawie niezauważalny, ponieważ nosi w sobie skromność, daleki od wywyższania się.

Budowanie pokoju i lepszego życia, miejsca przyjaznego i szczęśliwego dla ludzi jest spełnieniem dla tej wibracji numerologicznej.

Funkcjonując w grupach, uczy innych współpracy, dialogu, panowania nad swoimi emocjami. Numerologiczna 2 naturalnie czuje, że szczęście i dobre relacje buduje się miłością.

Wibracja ta, potrzebuje ludzi i ich spraw, dylematów. Chce być potrzebna. Równocześnie, potrzebuje miejsc, przypominającej jej i nauczającej o prawach natury, które są dla niej akumulatorami spokojnej energii. Dlatego chętnie obserwuje zwierzęta, zagłębia się w świat dzikiej natury i słucha śpiewu ptaków. Jest przy tym głęboko refleksyjna, z przyjemnością oddaje się rozmyślaniu. Jest w niej ciągła tęsknota za połączeniem z rytmem i porządkiem świata.

Człowiek urodzony w wibracji numerologicznej dwójki jest często melomanem o romantycznym usposobieniu. Płynność muzyki, budzi w nim zew natury, uszlachetnia i pobudza do afirmacji życia.

Wrodzona wrażliwość sprawia, że podejmując decyzję, kierując się uczuciami i zawsze szanując porządek natury. Dlatego jest to wibracja bardzo obowiązkowa lecz kieruje się swoim wewnętrznym poczuciem dobra, które chce przekazywać w świat.

Ludzie z otoczenia w którym przebywa numerologiczna dwójka, chcą wierzyć w świat ideałów, które pielęgnuje ta wibracja. Dlatego, mimo łagodności, przekonuje do siebie i swoich słusznych racji, wzbudzając wdzięczność i poczucie dobrze wykonanej pracy, podjętej dobrej decyzji.

Numerologiczna dwójka to wibracja naturalności. Bardzo łatwo dostosowuje się do otoczenia, unikając konfliktów. Jako barometr uczuć ludzkich o bardzo rozwiniętej empatii i psychologicznej mądrości, bardzo ciężko przeżywa trudne relacje, kłótliwe nastroje, destruktywne emocje i okoliczności niszczące miłość. Pod wpływem takich okoliczności, staje się szczególnie uwrażliwiona i nieszczęśliwa, lecz niezwykle trudno jest jej opuścić źle wpływające na nią środowisko.

Dodaj komentarz