Numerologiczna 7 Siódemka

Numerologiczna 7 Siódemka

Liczba 7 MISTYK

Wibracja cyfry siedem jest jak ulotną treścią poza definicją. Nieokreślona jak muzyka, dociera tam, gdzie nie dociera ludzkie oko, w świat nierealny i nielogiczny poza materialną rzeczywistością. To wibracja połączona z kosmosem.
Liczba siedem, jest interpretowana przez religie świata jako jakość magiczna, w nawiązaniu do biblijnego stworzenia świata w siedem dni.

Świat duchowy osobowości w wibracji siódmej, przypomina pajęczynę rozpiętą pomiędzy światem realnym i nierealnym. To łącznik wartości praktycznych z aspektem głębokiego poznania istoty rzeczy. Człowiek żyjący pod wpływem tej wibracji, poszukuje poznania duchowego, opierając się na materii. Posiada zmysł wnikliwej obserwacji, analizy i łączenia faktów. Dostrzega to, co niewidoczne, na podstawie przesłanek rzeczywistych.
Dlatego, taka osoba jest predysponowana do poznania pozazmysłowego. Dzięki wyjątkowo silnie rozwiniętej intuicji, posiada szczególne uzdolnienia do parapsychologii, jasnowidzenia, wizjonerstwa.
Ciekawość, właściwa tej wibracji jest dążeniem do szerzenia mądrości w ludzkim świecie.
Przypomina o uniwersalnych, ostatecznych wartościach takich jak życie i śmierć.
Numerologiczna 7 jest bardzo badawcza i penetrująca. Odnajduje zadowolenie w porządkowaniu nabywanych wiadomości i wykorzystywaniu ich w dobrych intencjach.
To bardzo wspierająca wibracja, na której można polegać w przyjaźni i życiu. Na dobre i na złe, trwa przy swoich wartościach w poszukiwaniu prawdy i uniwersalnej mądrości.
Osobowość siódemki jest tajemnicza i magnetyczna, przenikająca okoliczności swoją emanacją. Właściwa jest jej godność osobista, interpretowana powszechnie nietrafnie jako wyniosłość a nawet oziębłość. Niewątpliwie, pozostawia po sobie posmak tajemnicy, stwarzający dystans, pomiędzy nią a otoczeniem. Pobudza do refleksyjności.
Jako rozmówca, zainteresowana bardzo wszelkimi aspektami spraw, jest dociekliwa i docierająca do sedna rzeczy. Przejawia tendencję do wplatania w codzienność, refleksyjny punkt widzenia.
Nie jest to wibracja szczególnie towarzyska, raczej niepewna i introwertyczna, czego ma świadomość. Mimo to, jest w towarzystwie lubiana, budząc sobą zainteresowanie. Robi dobre wrażenie, nosząc się z elegancją wręcz gracją.
Numerologiczna siódemka jest najsilniej angażującą się wibracją we wszystkim co robi.
Jest perfekcjonistką. Jej postawa dyktowana jest wiarą w rzeczy piękne, z przyjemnością dokłada starań aby to co dobre, stawało sie lepsze do granic wirtuozerii. Tam właśnie dostrzega uosobienie ducha. Taka realizacja daje jej satysfakcję.
Przy intensywności zaangażowania, musi uważać na swoje rezerwy siły fizycznej i emocjonalnej, stale je zasilając, aby unikać wypalenia. Bardzo wskazany jest rozwój fizyczny poprzez sport w myśl zasady w zdrowym ciele, zdrowy duch.
Wibracja ta jest cierpliwa i otwarta na doświadczanie. W kontakcie ze zjawiskami, zatraca siebie, oddając się wrażeniom. Stale się przemienia wewnętrznie i posuwa się w rozwoju na przód. Bardzo zwraca uwagę na jakość tego co doświadcza. Unika złego smaku i złego gustu. Odrzuca ją prostactwo i zachowania agresywne. Sama wtedy uruchamia swoje zaplecze agresji, co czyni niechętnie.
Jest niezwykle pacyfistyczną wibracją o szlachetnych ideałach. Trudno jej zaakceptować brutalność świata i istnienie przemocy. Bardzo źle znosi takie doświadczenia jak i ostre emocje, które uważa wręcz za nieludzkie. Uznaje, że urąga to godności ludzkiej.
Siódemka jest niezwykle wrażliwą osobą. Z wielkim trudem przychodzi jej zaufanie do drugiego człowieka, jest bardzo podatna na zranienie po którym trudno dochodzi do siebie. Dlatego jest bardzo rozważna w kontaktach z ludźmi ale tylko wewnętrznie, jakby umysłem. Działaniem, zwykle bardzo angażuje się w relacje, oferując swoją przyjaźń i wsparcie, jeśli tylko zobaczy potencjał do rozwoju i płaszczyznę do niesienia pomocy.
Zawsze służy dobrą radą z której ludzie chętnie korzystają w poczuciu dobrego kierunku rozwoju. Często bowiem, numerologiczna siódemka jest drogowskazem a nawet latarnia dla osób poszukujących swojej tożsamości czy będących w problemie.
Siódemka jest niezwykle empatyczna i przenikliwa. Zwykle, zachowuje honorowy takt i nie ujawnia wniosków ze swoich obserwacji, nie chcąc wprawić nikogo w nieprzyjemny nastrój czy poczucie nagości. Odczytywanie ludzkiego charakteru czy motywów postępowania przychodzi jej bowiem z wielka łatwością.
Jest predysponowana do psychologicznych i terapeutycznych zawodów w których intuicyjne zdolności, oddają jej wielkie zasługi i ułatwiają pracę. Jest to jednak dla niej niebezpieczne, ze względu na silne zaangażowanie emocjonalne. Traci w takich okolicznościach barierę ochronną i gubi sie w chaosie emocji.
Szczególnie dobrze wpływającymi zajęciami i aktywnościami dla siódemki są działania, w których uczestniczy jakiś przedmiot, będący takim rodzajem zapory na emocje.
Siódemka ma duże opory przed wyrażeniem bezpośrednio i spontanicznie swoich uczuć i emocji. Potrzebuje czasu na oswajanie się z uczuciami, które nie są jej najmocniejszą stroną. Wyraża sie w tej materii wyłącznie w atmosferze absolutnego bezpieczeństwa i intymności, gdyż niezwykle lęka sie upokorzenia.
W naturze tej wibracji przewijają się kompleksy i niepewność. Ma tendencje do porównywania się z najlepszymi, wiedziona marzeniem o osiąganiu doskonałości i biegłości we wszystkim co robi. Jej sposobem na to, jest podnoszenie swojego profesjonalizmu w działaniach, pogłębianie wiedzy i osiąganie mistrzostwa, co wzmacnia pobocznie dystans, pomiędzy nią a otoczeniem. Powinna pracować nad tym, aby dopuszczać do siebie możliwość pomyłki i margines błędu, które czasem są nieuniknione.
Bez tego, siódemka popada w głęboką frustracje.
Ogromną potrzebą tej wibracji jest spełnienie w miłości, poszukuje nieprzeciętnego, trwałego, niezawodnego uczucia, które z cała siłą potrafi odwzajemnić.
Wieczny marzyciel, idealista, przejawia tendencję do introwertycznego zamykania się w sobie, poszukując bliżej nieokreślonej tajemnicy wszechświata. Prowadzi to poniekąd do samotności i wyobcowania, co utrudnia znalezienie odpowiedniego partnera, który ją doceni. Jest z uwagi na to, skłonna do przypisywania cech osobą z otoczenia, których nie posiadają, wierząc w dobroć i nieprzeciętność każdego człowieka. Wibracja ta, cierpi z powodu niezrozumienia i braku miłości. Często zawodzi się na ludziach, którzy nie potrafią spełnić jej uczuciowych potrzeb, których nie potrafi komunikować. Dlatego, siódemka, powinna roztropniej zawierać związki uczuciowe, upewniając się, o ile to możliwe, czy człowiek z którym się wiąże, czuje jej wrażliwą naturę, jest honorowy i szlachetny. W ten sposób uniknie zawodu i cierpienia. Z biegiem czasu, wraz z dorosłością, dużo łatwiej jest jej rozumieć swoja naturę, rozpoznawać psychologicznie charaktery ludzkie i być szczerą w stosunku do siebie. Nie zadowala sie w jej pojęciu byle czym, wytrwale zmierza do poczucia pełni.

Dodaj komentarz